Odpowiedzi

2009-11-24T19:36:38+01:00
CH4
mCH4=12u+4*1u
mCH4=16u

węgiel
x=100%*12u podzielić na 16u
x=75%
wodór
x=100%*4u podzielić na 16u
x=25%
2009-11-24T19:46:39+01:00
Wzór metanu CH₄

M CH₄= 16g/mol
M C= 12g/mol
M H= 1g/mol

obliczmy skład % węgla
16g- 100%
12g- x
x= 12g*100%/16g
x= 75%

obliczmy skład % wodoru
16g- 100%
4g- x
x= 4g*100%/16g
x= 25%