Odpowiedzi

2009-11-24T19:34:40+01:00
Skutki wojen:

zaprzepaszczono w Grecji możliwość przezwyciężenia ustroju polis, Związek Morski został rozwiązany. Każde miasto było niezawisłe. Zniszczono flotę ateńską, zburzono mury, Ateny stały się drugorzędnym państwem,

ośrodek życia gospodarczego ostatecznie przeniósł się do miast,

wzrosło znaczenie niewolnictwa,

niekorzystne skutki dla ludności wiejskiej, ciążył na niej obowiązek służby wojskowej, upadło znaczenie rolnictwa rodzimego, zwłaszcza produkcja zboża stała się nieopłacalna, zboże z importu było tańsze, często dochodziło do porzucania ziemi,

wyzyskiwanie niewolników doprowadziło do powstań niewolników, niewolnicy stanowili zagrożenie także dla biednej , wolnej ludności , która nie mogła znaleźć zatrudnienia,

długotrwałe wojny wykazały nieprzydatność wojska obywatelskiego. Zaczęto posługiwać się wojskiem najemnym, zawód żołnierza stał się zawodem jak każdy inny.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:36:49+01:00
Persowie zajęli wybrzeże Azji Mniejszej.Tamtejsze greckie polis niezgodziły sie z utratą niepodległosći i wstrzeły bunt.
Persowie byli potężni i myśleli że gładko żwyciężą i się zawiedli,gdyż grecy zaskoczyli ich sprytem,przebiegłością i taktyką (np. w bitwie morskiej,gdzie greków było mniej ,mieli mniej łodzi a mimo to zwycięzyli)
2 5 2
2009-11-24T20:05:00+01:00
Persowie chcieli rozszerzyć granice swojego państwa i wybór padł na Grecję ich przyczyny to usiłowanie zjednoczenia plemion podbój państw i reformacja państwa.Persowie okrążyli greków narzucając na nich podatki.Grecy z Grecji właściwej postanowili udzielić powstańcom pomocy. Powstanie to wybuchło w 490 r. w Mielecie greckim Mieście