1.Scharakteryzuj kształtowanie się zachodniej i północnej granicy II RP


2. Gdzie i kiedy podpisano traktat wersalski ? Wymień postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski


3. W jaki sposób Józef Piłsudski przejął władzę w odradzającejPilne, proszę... ! Dziękuje ;*

1

Odpowiedzi

2009-11-24T19:51:52+01:00
1.- nie wiem
2.-Traktat Wersalski podpisano w Wersalu w 1918
ustanawiał granice zachodnie w rzeczpospolitej , decydował o plebiscytach na Śląsku i na Mazurach, regulował nasze relację z Niemcami,nie regulował granic wschodnich Rzeczpospolitej
3.-został zwolniony z więzienia w Magdeburgu i przyjechał do Polski gdzie Rara Regencyjna powierzyła mu stanowisko naczelnika państwa.