Rozwiaz nierownosc i zaznacz na osi liczbowej jej rozwiazanie:
|x| < 8
|x| ≤ 4
|x| > 3
|x| ≥ 6
|x| ≤ √2
|x| > √3
|x| ≥ π
|x| < √10
rozwiaz nierownosc:
|x| ≥ 4
|x| ≤ 0
|x| > 0
|x| < 0
|x| = 5
|x| = 1¼
|x| = √3
|x| = √3-1

1

Odpowiedzi

2009-11-24T20:32:18+01:00
1. |x| ≥ 4 <=> x ≤ -4 v x ≥ 4 <=> x∈(-∞,-4>υ<4,+∞)
2.|x| ≤ 0 <=> x = 0
3.|x| > 0 <=> x ≠ 0 <=> x∈(-∞,0)υ(0,+∞)
4.|x| < 0 <=> x∈Ф
5. |x| = 5 <=> x = 5 v x = -5
6. |x| = 1¼ <=> x = 1¼ v x = -1¼
7. |x| = √3 <=> x=√3 v x=-√3
8. |x| = √3-1 <=> x = √3-1 v x = -(√3-1) <=> x = √3-1 v x = -√3+1