Korzystając z dostępnych danych statystycznych ustal które afrykańskie kraje mieszczą się w pierwszej dziesiątce największych światowych producentów surowców mineralnych. Wpisz ich nazwy oraz miejsce, które zajmują na świecie pod względem wydobycia tych surowców
SUROWIEC MINERALNY KRAJ(KRAJE) MIEJSCE NA ŚWIECIE
Węgiel kamienny
Rudy uranu
Rudy manganu
Rudy chromu
Złoto
Diamenty
Rudy kobaltu

1

Odpowiedzi

2009-11-24T21:01:05+01:00
Węgiel kamienny- RPA 5 miejsce
rudy uranu- Kongo- 1 miejsce
rudy manganu- RPA-2 miejsce
rudy chromu - RPA- 1 miejsce
złoto- RPA- 1 miejsce
diamenty- Botswana- 1 miejsce
rudy kobalty- Kongo- 1 miejsce
1 5 1