Samochód pana Podróżnego zużywa przeciętnie 7,5 l benzyny na 100km. Przed wyjazdem napełniono 60-litrowy bak.Pierwszego dnia samochód zużył ²₅ zawartości baku, a drugiego ²₃ reszty. Czy wystarczy paliwa jeszcze na 150 km które pozostały do końca podróży. Proszę o działanie !!

3

Odpowiedzi

2009-11-24T19:48:14+01:00
I dzień:
²₅*60=24
60-24=36

IIdzień:
²₃*36=24
36-24=12

150km zużycie paliwa
1,5*7,5=11,25 l
Skoro pozostało 12l to straczy paliwa na przejechanie ostatnich 150km.
2009-11-24T19:52:12+01:00
7,5 l - 100 km
60 l -x

2/5*60l= 24l - I DZIEŃ
2/3*2/5*60l= 14,4l - II DZIEŃ
1,875 l - 25 km
150 km= 11,25 l

24+14,4+11,25=49,25 l

odp. Starczy benzyny
2009-11-24T20:01:59+01:00
²₅*60=24
60-24=36

²₃*36=24
36-24=12

150km zużycie paliwa
1,5*7,5=11,25 l
Odp.: Paliwa starczy do końca podróży.