Odpowiedzi

2009-11-24T20:24:28+01:00
Rozwiązanie nie jest proste ponieważ wymaga wielu dodatkowych informacji.

m.in. czy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie, czy o dzieło, jeżeli na zlecenie, to czy nie jest czasem studentem i czy nie przysługują mi inne odliczenia.

inaczej też rozlicza się osoby młode a inaczej emerytów i rencistów a inaczej osoby posiadające dochody z jeszcze innych źródeł

A ubezpieczenie płacone przez pracodawcę zależą też od tego ile zatrudnia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełne etaty, czy wypadkowość w zakładzie odbiega od średniej itp.

2009-11-24T20:51:34+01:00
Płaca netto
składka emerytalna 9,76%
rentowa 1,5%
chorobowa 2,45%
razem 13,71%

składka na zdrowotne 9%
na zdrowotne 7,75%
kwota wolna od podatku 46,33zł
koszty uzyskania przychodu 111,25
3000*13,71%=411,3
3000-411,3=2588,7 podstawa do obliczenia zdrowotnego

2588,7*9%=232,98
2588,7*7,75%=200,6

2588,7-111,25=2477,45
2477,45*18%=445,94
445,94-46,33=399,61
399,61-200,6=199

Płaca brutto 3000-232,98-411,3-199=2156,72


płaca netto 2156,72

Pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia 481,80
a pracownik 411,3+232,98

Przy standardowych założenich