Pomocy w tych zadaniach... ; ))

Niech k oznacza dowolną liczbę dodanią. Zapisz w postaci jednomianu
a) liczbę k razy większą niż 7
b)liczbe 5 razy mniejszą niż k
c) liczbę 200% większą od k
d) liczbę o 10 % mniejszą od 2k
e) liczbę k razy większą od 75 %

Narysowana obok spirala zbudowana jest z połokręgów. Promien najmniejszego z nich jest równy x.Jaką długość ma cała spirala.?


foto tej spirali jest w załączniku. pomocy...


3

Odpowiedzi

2009-11-24T19:59:51+01:00
A 7k
b 1/5k
c 3k
d 1,8k
e 0,75k
_
10II x
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T20:00:27+01:00
A) 7k
b) k:5 [może być w ułamku]
c) k+200%=300%k=3k [czemu 300, ponieważ k to też jest 100% i trzeba dodać]
d) 100%2k-10%2k=190%=1,9k
e) k75%k


Spirala:
Promień:
1) x
2) 2x
3) 3x
4) 4x

Obwody:
1) 2xπ
2) 4xπ
3) 6xπ
4) 8xπ

1xπ+2xπ+3xπ+4xπ+10xπ [dodajemy połowy obwodów ponieważ są półokręgi]


czyżby te zadanie były z takiej niebieskiej książki matematyka z plusem Małgorzaty Dobrowolskiej? heh
4 4 4
2009-11-24T20:06:10+01:00
A) 7k
b) ⅕k lub k:5
c) k + 200%k = k + 2k = 3k
d) 2k - 10%2k = 90%2k = 0,9 * 2k = 1,8k
e) końcówka zadania to: liczby k:
75%k * k = 0,75k²

długość okręgu (l) = 2πr

r₁=x l=2πx → całe koło
½l=πx → pół koła

r₂=2x l=4πx
½l=2πx

r₃=3x l=6πx
½l=3πx

r₄=4x l=8πx
½l=4πx

Długość spirali = πx + 2πx + 3πx + 4πx = 10πx

Mam nadzieję, że pomogłam:)))
4 4 4