1) Tlenek cyny (II) i tlenek cyny (IV) są tlenkami amfoterycznymi. Uzasadnij to twierdzenie, pisząc jonowo i cząsteczkowo równania reakcji tych tlenków z NaOH i HCl

2) wodorotlenek chromu (III) jest amfoteryczny. napisz cząsteczkowo i jonowo równania reakcji tego wodorotlenku z NaOH i H2SO4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T23:54:16+01:00
1) (sn czterowartościowy)
SnO2+4NaOH---> Na4SnO4 + 2H2O (Sn jest tu czterowartościowy)
SnO2 + 4Na(+) +4OH(-)--->4Na (+) + SnO4 (4-) + 2H2O
( Na MOŻESZ SKRÓCIĆ)
SnO2 + 4HCl---> SnCl4 +2H2O
SnO2+ 4H(+) + 4Cl(-)---> Sn(4+) +4Cl(-)
(sn dwuwartość.)
SnO +2NaOH--> Na2SnO2 + H2O
SnO + 2Na(+) + 2OH(-) ---> 2Na(+) + SnO2(2-) + H2O

SnO +2HCl---> SnCl2 + H2O
SnO+ 2H(+) +2Cl(-) ---> Sn(2+) + Cl2(-) +H2O
2) Cr(OH)3 + 3NaOH---> Na3CrO3 + 3H2O
Cr(3+) + 3OH(-) +3Na(+) +3OH(-) ---> 2 Na(+) +CrO3 (3-) +3H2O

2Cr(OH)3 + 3H2SO4---> Cr2(SO4)3 +3H2O
2Cr(3+) +9OH(-) + 6H(+) +3SO4(2-) --->2Cr(3+) + 3SO4(2-) +3H20
17 4 17