Odpowiedzi

2009-11-24T19:48:32+01:00
2009-11-24T19:48:32+01:00
Reparacje = świadczenia jednego państwa na rzecz innego państwa bądź organizacji międzynarodowej, będące wynagrodzeniem za wyrządzone szkody
17 4 17
2009-11-24T19:51:24+01:00
Reparacje wojenne – rekompensaty finansowe za straty i szkody spowodowane przez działania wojenne wypłacane zaatakowanej stronie konfliktu w przypadku jej zwycięstwa bądź korzystnego dla niej rozejmu, wynikające z łamania przez napastników postanowień Konwencji haskiej z 1907 roku, bądź innych aktów prawa międzynarodowego. Do I wojny światowej odszkodowania były nakładane wedle uznania wygranych, dopiero traktat wersalski ustanowił obowiązek wypłacania rekompensat (przez Niemcy), a po II wojnie światowej uregulowały je konferencja jałtańska i konferencja poczdamska.

Reparacje dzielą się na dwa rodzaje:

międzynarodowe – wynikające z poniesieniem strat finansowych przez państwa napadnięte
indywidualne – wynikające ze straty zdrowia (bądź życia dla członków rodziny poszkodowanego), prześladowań lub przymusowej pracy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reparacje_wojenne

reparacje odszkodowania wojenne (w pieniądzach a. świadczeniach) płacone zwycięzcy przez państwo zwyciężone; l.mn. od reparacja (reperacja, naprawa).

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/6A11C0A3343054ACC12565860001AC8F.php