Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:57:27+01:00
Mocne strony:
- położenie w centrum Europy
- nad Bałtykiem
- na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Europy
Słabe strony:
- położenie między wielkimi mocarstwami : Niemcami i Rosją
Szanse:
- dochody z tranzytu (transport drogowy, kolejowy, śródlądowy, rurociągowy)
- miejsce spotkań kulturalnych twórców ze wsch. i zach. Europy
- pomost gospodarczy między państwami Unii Europejskiej w Wspólnotą Niepodległych Państw
Zagrożeni:
- niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego
- nielegalny handel
5 4 5