Odpowiedzi

2009-11-24T20:06:57+01:00
Analizowany utwór jest opowiadaniem, a zarazem wyraźnie oryginalnym pod względem budowy. Sam Dickens nazwał go ,,Kolędą prozą, czyli opowieścią wigilijną o duchu". Czas świąteczny, pełen tajemnic i zadziwiających zdarzeń, jest okresem poniekąd baśniowym, rzeczywistością z kolęd, pieśni, starych opowieści. Taki charakter ma również nieco tajemnicza ,,Opowieść..." zaludniona przez postaci fantastyczne i realne, duchy mówiące o odwiecznych,ogólnoludzkich prawdach moralnych.
,,Opowieść wigilijna" budową nieco przypomina kolędę, także baśn albo balladę, ma również cechy przypowieści obyczajowej. Składa się z pięciu części, jakby zwrotek pieśni. Pod względem nastroju również jest zbliżona do kolędy: mówi o powszechnej radości łączącej ludzi podczas Bożego Narodzenia, podkreśla ogólne zadowolenie z nadjeścia pory tych pięknych, urokliwych świąt.
2 5 2