1. Właściciel domu chcąc oszczędzać energię elektryczną dokonał dwóch usprawnień, które obniżą wydatki na ogrzewanie domu kolejno o 20% i o 26%. Oblicz, o jaki procent właściciel domu zmniejszył łącznie wydatki na ogrzewanie.

2. Załóżmy, że zdecydowałeś się wpłacić 1000 zł na konto oprocentowanie 12% w stosunku rocznym z kapitalizacją odsetek:
a) po roku b) co pół roku c) co kwartał d_ co miesiąc

3. Odczyt z wagi towarowej, ważącej samochód z ładunkiem, wskazał 3083,3 kg. Wynik ten zaokrąglono do pełnych dziesiątek kilogramów. Oblicz błąd względny δ tego zaokrąglenia i wyraź do w procentach.

4. Liczba 250 jest przybliżeniem liczby x z niedomiarem. Błąd względny Δ tego przybliżenia jest równy 3,82. Oblicz błąd względny δ tego przybliżenia i wyraź go w procentach.

5. Liczba 350 jest przybliżeniem liczby x z nadmiarem. Błąd względny Δ tego przybliżenia jest równy 3,2. Oblicz błąd względny δ tego przybliżenia i wyraź go w procentach.


______________________________________________________

BARDZO PROSZĘ O ROZWIĄZANIE TYCH ZADAŃ. SĄ MI POTRZEBNE. DZIĘKUJĘ Z GÓRY.. =* ILOŚĆ PKT TAKA WYSOKA Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ TYCH ZADAŃ.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T21:58:18+01:00
Ad1
x -- wydatki na ogrzewanie
x-20%x -- wydatki na ogrzewanie obcięte o 20%
80%x -- to samo co wyżej (wydatki na ogrzewanie obcięte o 20%)
0.8x -- to samo co wyżej (wydatki na ogrzewanie obcięte o 20%)
0.8x - 26% z 0.8x -- wydatki na ogrzewanie obcięte o 20% i następnie o 26%
0.8x - 0.208x -- wydatki na ogrzewanie obcięte o 20% i następnie o 26%
0.592x -- wydatki na ogrzewanie obcięte o 20% i następnie o 26%

Ad2
k=1000zł -- kapitał
p=12%=0.12 -- oprocentowanie
d=? -- odsetki
d=k×p×t/100
a)
t=12/12=1
d=k×p/100
d=1000×12/100
d=12000/100
d=120
b)
t=6/12=½
d=k×p×t/100
d=1000×12×½/100
d=1000×6/100
d=6000/100
d=60
c)
t=3/12=¼
d=1000×12×¼/100
d=1000×3/100
d=3000/100
d=30
d)
t=1/12
d=1000×12×[1/12]/100
d=1000×1/100
d=1000/100
d=10

3. Odczyt z wagi towarowej, ważącej samochód z ładunkiem, wskazał 3083,3 kg. Wynik ten zaokrąglono do pełnych dziesiątek kilogramów. Oblicz błąd względny δ tego zaokrąglenia i wyraź do w procentach.

błąd bezwzględny = 3083,3kg-3080kg=3.3kg
błąd względny = 3,3/3083,3 = 0,001070 ///×100%
błąd względny = 0.107% ≈ 0.11%

4. Liczba 250 jest przybliżeniem liczby x z niedomiarem. Błąd względny Δ tego przybliżenia jest równy 3,82. Oblicz błąd względny δ tego przybliżenia i wyraź go w procentach.

Skoro 250 jest liczba z niedomiarem należy dodać 3,82
253,82

błąd względny = 3.82×100%/253,82 = 382%/253,82 = 1,51%

5. Liczba 350 jest przybliżeniem liczby x z nadmiarem. Błąd względny Δ tego przybliżenia jest równy 3,2. Oblicz błąd względny δ tego przybliżenia i wyraź go w procentach.

Z nadmiarem, wiec odejmujemy
346,8
błąd względny = 3,2×100%/346,8 = 320%/346,8 = 0,92%

To tyle i mam nadzieje że dobrze
2009-11-25T01:47:16+01:00
1.
0,8 * 0,74 = 0,592 = 59,2%
100% - 59,2% = 40,8%

2.
no fajnie - ale jak długo trzymam??:) No i może jakieś pytanie?? :)

3.
3083,3 ~ 3080
bb = 3083,3-3080 = 3,3
bw = 3,3/3083,3 *100% = 0,11%

4.
3,82/253,82 *100% = 1,51%

5.
3,2/346,8 *100% = 0,92%