Pionowo w górę wyrzucono kamień o masie 1kg nadając mu prędkość początkową V₀ = 20m/s Oblicz:
A) wysokość na jaką wzniesie się kamień,
B)energię potencjalną, kinetyczną i całkowitą mechaniczną w połowie największej wysokości
Proszę również o obliczenia;)

1

Odpowiedzi

2009-05-20T17:54:42+02:00
V₀ = 20m/s Oblicz:
m=1kg
OBL
h
Ek, Ep Em dla h/2

W punkcie najwyzszym v=0
Stosuje zasade zachowana enegi mechanicznej.
1/2mV₀²=mgh--->
h=V₀²/(2g ) =400/20=20m
Obliczenia dla h/2
1/2mV₀²=Ek+mg*V₀²/(4g )
Ek=(1/2-1/4) mV₀²
Ek=1/4mV₀²

1/2mV₀²=Ek+Ep
Ep= 1/2mV₀²-1/4mV₀²=1/4mV₀²

Em=Ek+Ep=1/4mV₀²+1/4mV₀²=1/2mV₀²

ODP. h=20m
Ek=100J Ep=100J Em=200J

przyjalem g=10m/s² dla latwosci obliczen