Masz do dyspozycji świeżo strącony wodorotlenek glinu. Zaprojektuj doświadczenie, które wykaże amfoteryczne właściwości tego wodorotlenku. Wymień odczynniki, których użyjesz, zapisz obserwacje i wnioski. Podaj równania przeprowadzonych rereakcji


Z góry dziękuje!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T20:13:55+01:00
Opis dośw: Masz trzy zlewki we wszystkich osad Al(OH)3 Do 1 dodajesz NaOH do drugiej wodny roztwór HCl do 3 wodę
Obserwacje:
-po dodaniu NaOH w zlewce 1 pojawił się klarowny roztwór tlenek glinu rozpuścil się
-po dodaniu HCl w zlewce 2 pojawił się klarowny roztwór wodor rozpuścił się
-w zlewce 3 nie zaszła zadna reakcja
Wnioski:
-wodorotlenek glinu jest amfoteryczny-uległ realkcji z mocnym kwasem i zasadą

Al(oH)3+NaOH--->NaAlO2+2H2O
Al(OH)3 + H2O--->RNZ
3 3 3