Odpowiedzi

2009-11-24T20:21:18+01:00
Chrystus narodził się by zbawić świat od grzechu pierworodnego. Chrystus jest pierworodnym synem Boga Ojca Wszechmogącego stwożyciela Nieba i Ziemi. Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Obdarza nas miłosierdziem, bo jednak oddanie za kogoś życia z miłości i troski to nielada czyn. Chrystus król kocha wszystkich ludzi tych dobrych ale również i tych złych i nawraca tych złych i niewierzących.
2009-11-24T20:33:17+01:00
Chrystus Krół zwany Jezusem, był człowioekiem czynów potrafił uzdrowić sparaliżowanego.
Udzielał pomocy każdemu.
Znalazł sobie 12 uczniów czyli apostołów.
Kazał im głosić słowo Pańskie.
Został wydany przez Judasza i ukrzyżowany za nasze grzechy.
Dnia trzecie zmartwych wstała i wstąpiła na niebiosa.
W niebie bserwłuje nasdze zachowanie i za zło kara, a za dobro wynagradza.

2 3 2
2009-11-24T21:43:33+01:00
Chrystus Król (łac. Christus Rex) - hasło ruchów politycznych związanych z Kościołem katolickim, które domagają się obecności religii w sferze życia społecznego współczesnych państw.

Hasło to zyskało szczególną popularność po wydaniu w 1925 przez papieża Piusa XI encykliki Quas primas i ustanowieniu Święta Chrystusa Króla. Pod tym hasłem w Meksyku wybuchło w latach 1926-1929 katolickie Powstanie Cristero. Do tej koncepcji odnosił się też belgijski ruch reksistów