1. Oblicz drogę, którą przebył pociąg, jeśli zwiększył swoją szybkość 3 razy w czasie l min i 12 s. Jego szybkość początkowa wynosiła 10 m/s

2.Ciało rusza z przyspieszeniem o wartości 4m/s2. Oblicz:
a. drogę przebytą przez to ciało w czasie pięciu sekund,
b. drogę przebytą w piątej sekundzie ruchu,
c. szybkość po pięciu sekundach,
d. średnią szybkość w czasie pięciu sekund.

3. Łyżwiarz wyhamowuje od szybkości 36 km/h do zatrzymania w czasie 5 s. Oblicz wartość opóźnienia i drogę hamowania.

4. Oblicz szybkość początkową lądującego samolotu, jeśli wyhamował on na drodze 2000 m w czasie l minuty i 12 sekund.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T20:43:38+01:00
1.
s= at²/2 = Vt/2
s=(30-10)m/s*72s/2
s=720m

2.
a)
s=at²/2
s=4*5²/2=50m

b)
50m-4*4²/2=18m

c)
V=at
V=4*5=20m/s

d)
0+20/2=10m/s

3.
V=36km/h=10m/s
t=5s

a=V/t=2m/s²
s=at²/2=2*5²/2=25m

4.
s=2000m
t=72s
V=?
s=at²/2
s=Vt/2
V=2S/t
V=4000m/72s=~55,5 m/s
6 3 6