Odpowiedzi

2009-05-20T18:04:52+02:00
Chodzi po prostu o dysocjację.

a) CH₃COONa -> CH₃COO⁻ + Na⁺
b) C₃H₇COOH -> C₃H₇COO⁻ + H⁺
c) (HCOO)₂Mg -> 2 HCOO⁻ + Mg⁺²