1.Które z wymienionych niżej urządzeń są zrudłami energi elektrycznej?

a)żarówka
b)akumulator
c)woltomierz
d)dwa naelektryzowane różnoimiennie ciała
f)ogniwo galwaniczne
h)opornik suwakowy

2.Silnik o mocy 800 W i sprawności 45 % wykonał pracę 360kj.Oblicz

a)jaka jest użyteczna moc silnika
b)w jakim czasie silnik ten wykonał pracę 360 kj (wynik podaj w minutach)3.Domowy licznik energii elektrycznej wskazał po upływie doby wzrost wskazań o 4,8 kWh.Oblicz, ile wynosi średnia moc prądu w ciągu tej doby?4.Jak zmieni się rezystancja zastępcza dwóch jednakowych oporników,jeżeli ich połączenie równoległe zastąpi sie połączeniem szeregowym?

a)zwiększy się dwukrotnie
b)zwiększy się czterokrotnie
c)zmaleje dwukrotnie
d)zmaleje czterokrotnie
e)nie ulegnie zmianie
1

Odpowiedzi

2009-11-24T20:29:55+01:00
1)b,d,f
2)n=pu/pw
pu=pw*n
pu=45%*360000=162000[J]
b)P=W/t
t=W/P
t=360000/800=450[s]
3)P=W/t
P=4800/24=200[W]
4)b