Odpowiedzi

2009-05-21T00:00:19+02:00
HCOOH <=> H+ + HCOO-

a = [H+]/Co

0,05 = [H+]/ 0,2

[H+]= 0,2 * 0,05 = 0,01 mol/dm3

pH = - log[H+]
pH = 10`-2
pH = 2
2 4 2