Zad.1
Sfobodnie spadające ciało po upływie czasu jednej sekundy znajdowało się na wysokości 25m. Z jakiej wysokości ciało zaczeło spadać Przyjmij że g=10m/s2.


Zad.2
Pionowo w górę żucono kamień nadając mu początkową szybkość 20m/s.Oblicz:
a)Czas wznoszenia się kamienia
b)maksymalną wysokość na jaką wzniesie się kamień
c)szybkość kamienia podczas wznoszenia gdy był w połowie osiąganej wysokości
d)Czas spadania do poziomu wyżucenia

1

Odpowiedzi

2009-11-24T20:30:51+01:00
1) H=h+s
s=gt²/2
s=10/2=5[m]
H=25m+5m=30m

2)Ek=Ep
mV²/2=mgh
V²=2gh
h=V²/2g
h=20 [m]

a) h=gt²/2→t=√2h/g→t=2 [s]
b)h=20m
c)mV²/2=mV²₁/2+mgh/2
V₁=√V²-gh=10√2
d)tak samo jak w a