Odpowiedzi

2009-11-24T20:22:07+01:00
-klimat
-budowa geologiczna
-uksztaltowanie terenu
-działalność człowieka
2 4 2
2009-11-24T20:22:45+01:00
Brak wody może być spowodowany wieloma warunkami. Wpływ na taki stan rzeczy ma na pewno klimat, a także położenie geograficzne i topografia kraju. Nie ulega wątpliwości, że lata są coraz cieplejsze, a zimy coraz łagodniejsze. W efekcie wiosny coraz częściej są bardziej suche niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rosnąca temperatura powoduje coraz szybsze parowanie wody z rzek i jezior. W efekcie coraz częściej zdarza się, że te po prostu znikają. Znikają też mokradła i torfowiska. Znikaniu naturalnych magazynów wody słodkiej częściowo winne są wyższe temperatury. Dużo większy wpływ ma jednak działalność ludzka. Po to, by powiększyć obszar uprawny, wysusza się bagna i torfowiska, reguluje się rzeki. Wraz z wybetonowaniem rzek znikają jeziorka i oczka wodne, których obecność podwyższa poziom wód gruntowych.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T01:08:47+01:00
Przede wszystkim na jakośc naszej wody jest eutrofizacja,to szybki rozwoj organizmów roślinnych i ilości substancji odżywczych. Rośliny, nadmiernie rozwinięte, wychwytują tlen obecny w wodzie powodując tym samym obnirzają tlen w zbiorniku.Jest też czymś więcej jest życiodajną substancją bez której człowiek, stworzenie czy roślina nie przetrwa.Wpływ na wielkość zasobów wodnych naszego kraju to tlen,temperatura,wielkoś opadów oraz ograniczenie uzycia wody.