Odpowiedzi

  • agsx
  • Rozwiązujący
2009-11-24T20:25:55+01:00
Zaproszenie na uczte symbolizuje ofiarowanie narodowi Izraelskiemu możliwosci zbawienia, jaka dał
Jezus. To zaproszenie zostało przez naród wybrany odrzucone. Poselstwo o Królestwie Bożym zostało
wiec skierowane do pogan. Bóg powołał do tego zadania najpierw 12 apostołów, a potem wszystkich
swoich uczniów, którzy poszli na cały swiat głosic Ewangelie. Szate weselna, która daje król przed uczta
włożyli ci, którzy przyjeli jego zaproszenie. Szata oznacza sprawiedliwosc i łaske Jezusa, która okrywa On
swoich wybranych. Ci, którzy uwierzyli w niego i przyjeli Jego ofiare, zostaja nia okryci i maja udział w
życiu wiecznym na nowej ziemii.
2009-11-24T20:26:05+01:00
Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: "Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!" Drugi rzekł: "Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!" Jeszcze inny rzekł: "Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść". Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: "Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!" Sługa oznajmił: "Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce". Na to pan rzekł do sługi: "Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty"».
2009-11-24T20:27:56+01:00
Jezus mówi o możliwości zbawienia. To, że jeden z ludzi przychodzi nieodziany w szatę królewską i wygnany z uczty sygnalizuje wielki grzech.