Odpowiedzi

2009-11-24T20:24:17+01:00
Ponieważ był wspaniałym wodzem i wygrał wiele wojen
1 1 1
2009-11-24T20:25:47+01:00
W 334 r. p.n.e. Aleksnader poprowadził grecko-macedońską armię do Anatolii. Miał zamiar spełnić plan swojego ojca jakim było podbicie Persji. I udało mu się. W wieku dwudziestu kilku lat osiągnął wielkie zwycięstwo, dzięki któremu później nadano mu przydomek „Wielki”.
1 5 1
2009-11-24T20:25:42+01:00
Aleksander Macedoński prowadził niespotykaną jak na swoje czasy politykę podbojów sąsiednich krajów.W wyniku wojen z Persami podbił ich imperium. Opanował Egipt, Azję Mniejszą, Macedonię, północno-wschodni Iran i Indie po rzekę Indus.
Ludy podbite zachęcał do współpracy. Nie uznawał Persów za barbarzyńców; przyjmował ich do armii, powierzał im urzędy; uważał, że są tak samo inteligentni i zdolni jak Grecy. Na dowód szacunku dla ich kultury nosił perski strój. Dla realizacji planu stworzenia wspólnego grecko-perskiego królestwa kazał swoim żołnierzom żenić się z perskimi kobietami. Sam ożenił się z córką perskiego króla Dariusza III, Satejrą.
Jego sposób na politykę, podejście do życia oraz innych ludzi spowodowało, że nadano mu przydomek "wielki"
1 4 1