Odpowiedzi

2009-11-24T20:33:43+01:00
Będziesz miał trochę więcej niż pół strony. :)

Ubiór męski

Składały się na niego spodnie, przeważnie dość szerokie, które znikały pod długą wierzchnią szatą. Inne elementy stroju to szuba (futro), delia, kontusz, ferezja – wierzchnie szaty podbite futrem i żupan, który był suknią pokojową. Wraz z czapką i pasem stanowiły typowy strój polski. Na długi żupan, przewiązany pasem, narzucano kontusz lub kaftan. Zimą noszono okrycia futrzane. Strój wyglądał różnie, zależnie od zamożności noszącego. Żupany wykonywano z lnu, wełny, jedwabiu. Zamożni ozdabiali stroje klejnotami, co ciekawe bar-dziej stroili się mężczyźni, ponieważ to oni dysponowali majątkiem, jeździli za granicę, pod-czas gdy kobiety pilnowały domowego ogniska. Nieodłącznym elementem ubioru była rów-nież broń, pełniąca funkcję dekoracyjną.
Strój świadczył również o poglądach szlachcica. Ten noszący się w sposób tradycyjny postrzegany był jako zwolennik złotej wolności. Wystrojony we francuski kostium dworzanin podejrzewany był natomiast o spiskowanie.

Ubiór damski

Młode mężatki mogły nosić ubrania o jaskrawych i jasnych barwach, nieco starsze powinny już przywdziać czarne szaty, nosić czepek na głowie; młoda panienka miała chodzić z gołą głową, opasaną wianeczkiem, nosić gorset bez rękawów.
Suknie damskie sięgały do samej szyi lub do połowy piersi, czyli były „pod gardło” lub „opadłe”. Do połowy XVII wieku damy zakładały na szyję kryzy. Poza domem kobiety nosiły nakrycia głowy. W połowie XVII wieku następuje przewrót w stroju kobiecym –
odsłonięcie szyi i gorsu.
sarmatyzm, formacja kulturowa w Polsce od schyłku XVI do poł. XVIII w.; wyraził się w ideologii opartej na mitotwórczej koncepcji utożsamiającej szlachtę, później katolików z Sarmatami; dążenie do mocarstwowości, różne ideały — szlachcica-rycerza, szlachcica-ziemianina, walka o przywileje stanowe; przeciwstawienie zachodnioeuropejskiej kulturze wzorca narodowego w obyczajowości i stylu życia.
7 2 7