Wybierając spośród załączonych określeń, podkreśl cechy:
a) rzeźby staro glacjalnej:
liczne jeziora lodowcowe, mała grubość osadów polodowcowych, brak oczek wytopiskowych, liczne wysokie pagóry morenowe, wąskie i głębokie rynny polodowcowe.
b) rzeźby młodoglacjalnej:
liczne jeziora lodowcowe, mała grubość osadów polodowcowych, brak oczek wytopiskowych, liczne wysokie pagóry morenowe, wąskie i głębokie rynny polodowcowe.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T21:00:01+01:00
Rzeźby staroglacjalnej:

brak oczek wytopiskowych, wąskie i głębokie rynny polodowcowe

rzeźby młodoglacjalnej:

liczne wysokie pagóry morenowe, liczne jeziora lodowcowe, mała grubość osadów polodowcowych

2009-11-24T21:16:47+01:00
Staroglacjalna:
brak oczek wytopiskowych, mała grubość osadów polodowcowych

młodoglacjalna:
liczne jeziora lodowcowe, liczne wysokie pagóry morenowe, wąskie i głębokie rynny polodowcowe
1 5 1