1.Pytamy o te formą kogo?co?
2.Zaimek zaczynajacy sie na ó+jego forma r.ż l.p+forma l.m
3.Okreslenie gloski,przy której wymawianiu powietrze wychodzi również nosem
4.Jeden z rodzajów orzeczenia
5.Częśc orzeczenia imiennego
6.Nazwa trzeciego przypadka
7.znak na końcu zdania rozkazującego
8.Określenie mianownika w zdaniu
9.W orzeczeniu imiennym może byc być wyrazony przymiotnikiem lub rzeczownikiem
10.Dzieki formie osobowej tej częsci mowy powstaje zdanie

1

Odpowiedzi

2009-11-26T18:33:44+01:00
1.Biernik
2.
3.nosowa
4.
5.
6.Celownik
7.wykrzyknik
8.pzrydawka?
9.
10.czasownik
5 2 5