Przyporządkuj genetycznym typom gleby najważniejsze obszary jej występowania:

a) rędziny
b) czarne ziemie
c) gleby aluwialne
d) gleby inicjalne i słabo wykształcone
e) czarnoziemy

1) Kujawy
2) Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
3) Karkonosze
4) Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
5) Wyżyna Sandomierska

3

Odpowiedzi

2009-11-24T20:43:00+01:00
2009-11-25T00:02:41+01:00
2009-11-25T00:31:16+01:00
Rędziny 2. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
czarne ziemie 1.Kujawy
gleby aluwialne(mady) 4. Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
gleby inicjalne i słabo wykształcone 3. Karkonosze
czarnoziemy 5.Wyżyna Sandomierska
2 5 2