Odpowiedzi

2009-11-24T20:40:23+01:00
1. * 78,1% azotu,
* 20,9% tlenu,
* 0,9% argonu,
* 0,1% innych gazów, jak: wodór, hel, krypton i ksenon.
Zawiera ono także zmienną ilość pary wodnej, dwutlenku węgla oraz składników mineralnych i organicznych, do których należą: pyły, sadza, sole i bakterie.

2. * (przestrzeń kosmiczna)


* jonosfera (85–2000 km)

* egzosfera (500–2000 km)

* termosfera (85–500 km)

* mezosfera (50– 85 km)

Następuje tutaj wyraźny spadek temperatury od 0 do –70 °C. Niebo zmienia kolor z błękitnego na granatowoczarny, pojawiają się na nim gwiazdy. Obserwator znajdujący się na wysokości mezosfery widzi już w dole błękitną wstążkę atmosfery, nad którą rozciąga się czerń kosmosu. Ciśnienie atmosferyczne i gęstość powietrza spadają do śladowych wartości. Skład chemiczny atmosfery pozostaje jednak cały czas stały. Większość cząstek gazów atmosferycznych jest w stanie zjonizowanym, co sprawia, iż powietrze staje się odtąd bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego.
Niekiedy obserwowane są, szczególnie w dużych, północnych szer. geogr. tzw. obłoki srebrzyste, zwane też nocnymi obłokami świecącymi. Jednak ich występowanie nie ma nic wspólnego z parą wodną, a raczej z obecnością pyłu kosmicznego na tak dużych wysokościach. Ostatecznie jednak ich powstawanie nie zostało jeszcze wyjaśnione.

* stratosfera (12–50 km)

* troposfera (do ok. 12 km)
1 5 1