O rozmieszczeniu opadów w Polsce decyduje przede wszystkim .......... . Najwyższe opady są w Tatrach i wynoszą ........ . Najniższe opady (450-550mm) występują na ......... i w pasie nizin środkowej Polski. Ograniczony zasięg wpływu Bałtyku na wysokość opadów jest spowodowany ......... . Średnia ilość opadów w POlsce wynosi ......... . Przeważają opady w półroczu ........ .

1

Odpowiedzi

2009-11-24T20:53:07+01:00
1. położenie w strefie umiarkowanej.
2. 1600 mm
3. (niestety nie wiem ;/)
4. napływem różnych mas powietrza, a takżr różnicami wysokości, odległościami od zbiorników wodnych
5. 600 mm
6. letnim
2 2 2