1 Zad .Uzupelnij zdania wykorzytując także wiadomości historyczne
a) Pierwszą konstytucją w Europie była........., z ........ roku
b) Pierwszą konstytucją na świecie była....... z ............roku.
c) Obecnie w polsce obowiązuje Konstutucja RP uchwalona przez......... 2 kwietnia.... roku i przyjeta przez obywateli w wyniku przerowadzonego.......................... w dniu 25 maja...........roku.

2 Zad .Objaśnij w jakich formach realizowana jest zasada zwierzchnictwa narodu wynikająca z konstytucji RP?

3 Zad. Na czym polega zasada podziału państw Polsce?

4 Zad. Podaj przykłady jak są realizowane w zyciu zasady PANSTWA PRAWNEGO W Polsce?

5 Zad. Z jakich praw i wolności politycznych korzystają obywatele RP?


0

2

Odpowiedzi

2009-11-24T20:53:28+01:00
A)konstytucja 3 maja z 1791.
b)Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki,1787
c)zgromadzenie narodowe, 1997 , referendum,1997
Grand nie masz honoru, ale zerżnięcie...
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:25:09+01:00
1.
A) Konstytucja 3 maja z 3.05.1791
B)Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 17.09.1787
C)Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r i przyjeta przez obywateli w wyniku przeprowadzonego referendum w dniu 25 maja 1997.