Odpowiedzi

2009-11-24T20:57:43+01:00
A) (x-y) * (2x+3y)= 2x²+3xy-2xy-3y²=2x²+xy-3y²
b) (3x+4) * (2x-6)=6x²-18x+8x-24=6x²-10x-24
c) (-2a-b) * (4a+2b)=-8a²-4ab-4ab-2b²=-8a²-8ab-2b²
d) (-m+n) * (m+n)=-m²-mn+mn+n²=-m²+n²
e) 2 * (3a+7) * (3a-1))=(6a+14)(3a-1)=18a²-6a+42a-14=18a²+36a-14
f) -3 * (-4a-4) * (5a-2)=(-12a+12)* (5a-2)=-60a²+24+60a-24=-60a²+60a
2009-11-24T21:58:23+01:00
A) 2x²+3xy-2xy-3y²=2x²+xy-3y²
b) 6x²-18x+8x-24=6x²-10x-24
c) -8a²-4ab-4ab-2b²=-8a²-8ab-2b²
d) m²-mn+mn+n²=-m²+n²
e) (6a+14)(3a-1)=18a²-6a+42a-14=18a²+36a-14
f) (-12a+12)* (5a-2)=-60a²+24+60a-24=-60a²+60a

Jeśli tego nie rozumiesz możesz stosować taki wzór z kółeczkami i kwadracikami. W tym przypadku pokażę Ci na "x i o"
(x+o)² = x²+ 2*x*o +o²
W miejsca x i o podstawiasz pod jakąś cyfrę.