Rzwiazac to ale nie tylko wynik ale i rozwiazanie !!!
np.
8dmkwadratowych ile to cm
8dmk=8x1dmk.=100cmk=800czk.
a 1dmkwadrat =..........mmkwadrat
b 2mk=.......cmk.
c 25ha=.......mkwadrat
d 50 a =.......m kwadratowych
e 2km k =..........a
f 0,3=.......mm k.
g 42m kwa=.......km kwadrat
h 5,1cmk=........km k
i 4891 km kwad=........ha
j 3a=........ha
k 25mmk=.....mkwadratowyck

jak cos to K-oznacza kwadratowychProooooooooooooooooooosze o rzowiazanie poterzebne na dzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:08:19+01:00
8dmkwadratowych ile to cm
8dm² = 8*100 = 800 cm² bo 1dm = 10cm a 1dm² = 10*10cm² = 100 cm²
8dmk=8x1dmk.=100cmk=800czk.

a 1dmkwadrat =..........mmkwadrat
1 dm² = 1dm²*10000mm² = 10.000mm²
bo 1 dm = 100 mm, a 1dm² = 100*100mm² = 10.000 mm²

b 2mk=.......cmk.
2m² = 2*10.000cm² = 12.000cm²
1m = 100 cm , a 1m² = 100*100cm² = 10.000cm²

c 25ha=.......mkwadrat
25ha = 12*10.000m² = 120.000m²
1ha = 10.000m²

d 50 a =.......m kwadratowych
50a = 50*100m² = 5.000m²
1a = 100m²

e 2km k =..........a
2km² = 2*10.000 a = 20.000a
1km = 1000m, a 1km² = 1000*1000m² = 1.000.000m²:100m² = 10.000a

f 0,3=.......mm k.

g 42m kwa=.......km kwadrat
42m² = 42 *0,000001km² = 0,000042km²
1km= 1000m, a 1km² = 1000*1000m² = 1.000.000m²
1m² = 0,000001km²

h 5,1cmk=........km k
5,1 cm² = 5,1cm²*10⁻¹°km²
1km= 1000m = 100.000cm, a 1km² = 100.000*100.000m²= =10.000.000.000cm² = 10¹°cm²
czyli 1cm² = 0,0000000001km² = 10⁻¹°km²

i 4891 km kwad=........ha
4891 km² = 4891*100ha = 489.100 ha
1ha = 10.000m² =
1km = 1000m , a 1km² = 1000*1000m² = 1.000.000 m² : 10.000m² = 100 ha
1km² = 100ha

j 3a=........ha
3a = 3*0,01ha = 0,03 ha
1ha = 100a
1a 0,01ha

k 25mmk=.....mkwadratowyck
25 mm² = 25 *0,000001m² = 0,000025 m²
1m = 1.000mm, a 1m² = 1.000*1.000mm² = 1.000.000mm²
1mm² = 0,000001 m²Korzystaj z symboli matematycznych znajdujacych się pod ta ramką.Kliknij i otworzą się "symbole matematyczne", a potem kliknij w "indeksy i ułamki" i też się otworzą.
Powodzenia!