Odpowiedzi

2009-11-24T21:31:24+01:00
R--promień okręgu opisanego na trójkącie;R=⅔h
r--promień okręgu wpisanego w trójkąt: r=⅓h
h--wysokość trójkąta równobocznego:h=a√3/2
a--bok trójkąta:a=4cm
Ppierścienia=πR²-πr²
Ppierścienia=(R²-r²)π
h=4√3/2=2√3
R=⅔*2√3=4√3/3
r=⅓*2√3=2√3/3
Ppierścienia=[(4√3/3)²-(2√3/3)²]π
P pierścienia=(16/3-4/3)π=12/3π=4π cm²
6 3 6
2009-11-24T21:31:29+01:00
R okręgu opisanego =⅔h Δ , a wpisanego ⅓hΔ,więc oblicz h Δ ze wzoru:h=a√3:2=4√3:2=2√3,,,czyli⅓h=⅓×2√3=⅔√3→pole =πr²=π×(⅔√3)²=⁴/₃π cm²,,,,⅔h=⅔×2√3=⁴/₃√3→pole=π×(⁴/₃√3)²=¹⁶/₃πcm³,,,,pole pierścienia=¹⁶/₃π-⁴/₃π=¹²/₃π=4π,,,odp.pole pierścienia =12πcm²
4 2 4