1.Podział nowego testamentu.
2.Trzy etapy powstania ewangeli.
3.Symbole ewangelistów.
4.Posłannictwo Jezusa na czym polega.
5.Program Jezusa Chrystusa.
6.Opisz chrzest Jezusa nad rzeka Jordan.
7.Do czego porównał Jezus królestwo Boże.
8.Znaczenie Religijne słow : Ziarna padły na droge nadleciały ptaki i wydziobały je.
9.Przypowieść o robotnikach w winnicy,inne przypowiesci.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T21:07:58+01:00
1.nowy testamen dzieli sie na:
Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Jana
Dzieje Apostolskie
List św. Pawła Ap. do Rzymian
1 List św. Pawła Ap. do Koryntian
2 List św. Pawła Ao. do Koryntian
List św. Pawła Ap. do Galatów
List św. Pawła Ap. do Efezjan
List św. Pawła Ap. o Filipian
List św. Pawła Ap. do Kolosan
1 List św. Pawła Ap. do Tesaloniczan
2 List św. Pawła Ap. do Tesaloniczan
1 List św. Pawła Ap. do Tymoteusza
2 List św. Pawła Ap. do Tymoteusza
List św. Pawła Ap. do do Tytusa
List św. Pawła Ap. do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba Apostoła
1 List św. Piotra Apostoła
2 List św. Piotra Apostoła
3 List św. Piotra Apostoła
1 List św. Jana Apostoła
2 List św. Jana Apostoła
3 List św. Jana Apostoła
Apokalipsa św. Jana

2. I etap: apostołowie słuchaliu słów chrystusa
II etap: przekaz ustny apostołów
III etap: spisanie tekstów wypowiedzianych przez chrystusa

3.marek-lew
mateusz-anioł
łukasz-wół
jan-orzeł


3 3 3
2009-11-24T21:38:13+01:00
1. Podział na 4 Ewangelię, Dzieje Apostolskie, Listy Św Pawła, 7 listów powszechnych i Apokalipsa Św Jana.
3. Jan - orzeł
Łukasz - wół
Mateusz - anioł
Marek - lew
6. Polega na zanurzeniu w wodzie w celu obmycia grzechów. Jezus poprosił Jana Chrzciciela o chrzest, ten natomiast publicznie potwierdził że jest Mesjaszem. Następnie objawił się Duch Święty.
1 1 1