Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:00:29+01:00
Rodzaje zasadzki [edytuj]
Ze względu na czas przygotowania:
planowane
są organizowane przeciwko określonym siłom przeciwnika we wcześniej ustalonym rejonie i czasie; przed rozpoczęciem przygotowań przełożony dostarcza szczegółowych informacji o jej rejonie i celu; jest to podstawowy rodzaj zasadzki
doraźne
organizowana w sytuacji, gdy przeciwnik został wykryty i jest czas na jej szybkie przygotowanie. Wymaga dużego doświadczenia; w przypadku zdemaskowania przygotowań stosuje się wcześniej opracowany uniwersalny plan działania
Ze względu na typ:
punktowe
siły przeciwnika są atakowane w jednym miejscu (wyznaczona jest jedna strefa śmierci); jest podstawowym typem zasadzki organizowanej przez pluton i drużynę
złożone
składa się z dwóch lub więcej skoordynowanych ze sobą zasadzek punktowych; siły przeciwnika są atakowane przynajmniej w dwóch miejscach przez współdziałające elementy; podstawowy typ zasadzki dla kompanii i batalionu; skutecznie paraliżuje działania przeciwnika na rozległym obszarze
Ze względu na kształt:
liniowe (jednostronne i dwustronne)
organizujące ją elementy są rozmieszczone równolegle do kierunku poruszania się przeciwnika; organizowana jest gdy: droga biegnie wzdłuż rzek, brzegu zbiornika wodnego, bagna lub gdy jedna ze stron drogi góruje nad terenem; typowa jest także dla warunków ograniczonej widoczności w celu uniknięcia strat od ognia własnych środków.
w kształcie "L"
grupa szturmowa tworzy wzdłuż strefy zasadzki dłuższą odnogę, równoległą do kierunku poruszania się przeciwnika. Krótsze ramię, prostopadłą do strefy zasadzki, tworzy grupa wspierającą. Jest ona zazwyczaj organizowana na ostrym zakręcie drogi, ścieżki, strumienia bądź innego nie rozgałęziającego się w tym miejscu szlaku. Może być też prowadzona też na prostym odcinku;
w kształcie "U"
w kształcie "V"
w kształcie "X"