Odpowiedzi

2009-11-24T22:54:04+01:00
Tak pisał Henryk Sienkiewicz w 1894 w „Kraju” o swoich decyzjach autorskich. Dzieło o podtytule „Powieść z czasów Nerona” drukowane było w latach 1895-1896 w „Gazecie Polskiej”. W roku 1986 w Krakowie otrzymało osobne wydanie książkowe. Powieść ta, dająca rozległy obraz Rzymu końca panowania Nerona, przyniosła Sienkiewiczowi światową sławę. W roku 1905 otrzymał za nią Nobla. Dzieło zostało przetłumaczone na ponad czterdzieści języków, zajęło
najwyższe miejsce w produkcji powieściowej przełomu wieków, stając się bestsellerem we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Rosji i innych krajach. „Quo vadis” doczekało się udokumentowania w panoramie pędzla J. Styki, operach, oratorium F. Nowowiejskiego oraz filmach.