Odpowiedzi

2009-05-21T16:09:46+02:00
E - natężenie pola elektrostatycznego
q - ładunek
e - ładunek elektronu
m - masa elektronu
a - przyśpieszenie elektronu w kierunku odchylenia

Na elektron (o ładunku e) poruszający się ruchem jednostajnym w polu elektrostatycznym a natężeniu E, działa siła
F=q*E
F=e*E
Wektory siły i natężenia pola elektrostatycznego są zgodne, więc:
F=m*a
m*a=e*E -> a=e*E/m
kierunek odchylenia elektronu (w poprzek płytek) przyjmujemy jako y, czyli przyśpieszenie elektronu w kierunku y wyniesie:
ay=e*E/m
jest to ruch jednostajnie przyspieszony elektronu w polu elektrostatycznym.
Droga w takim ruchu wyraża się :
y=a*t²/2
czyli odchylenie elektromu wyniesie:
y=e*E*t²/(2*m)
1 5 1