Odpowiedzi

2009-11-24T21:09:26+01:00
1.
82450000= 8245 *10 do 4
305000000= 305 *10 do 6
25070000000= 2507 * 10 do 7
0,00008= 8 * 10 do -4
0,000054= 54 * 10 do -4
0,003006= 3006 * 10 do -2
0,000007= 7 * 10 do -5
2 4 2
2009-11-24T21:09:49+01:00
Zad 1
Zapisz w notacji wykładniczej :
82450000= 8245 x 10 do potęgi 4
305000000= 305 x 10 do potęgi 6
25070000000= 2507 x 10 do potęgi 7
0,000054= 54 x 10 do potęgi -4
0,003006= 3006 x 10 do potęgi -2
0,000007= 7 x 10 do potęgi -5

zad 2
a) (3[do potęgi 3]:3[do potęgi 2])* 3[do potęgi 2] = 3 do potęgi 3 : 3 do potegi 2 * 3 do potęgi2 = 3 do potegi1 * 3 do potegi2=3 do potegi3

to sie oblicza z wzorów :
a) a do potegi N * a do potegi M= a N+M
b) a do potęgi N : a do potegi M=a N-M
1 5 1
2009-11-24T21:13:15+01:00
1.
82450000= 8, 245*10⁷
305000000= 3,05*10⁸
25070000000= 2,507*10₁₀
0,000054= 5,4 *10₋₅
0,003006= 3,006*10₋³
0,000007= 7*10₋⁶

2.
(3³:3²)*3²= 3¹*3²= #³
1 5 1