Zad 1
Podaj wartość o jaką wzrosła średnia temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi w latach 1906-2005
zad2
Wymień cztery konsekwencje wzrostu średniej temperatury powietrza przy powierzchni ziemi
zad3
Wypisz trzy przykłady skutków,jakie może wywołać w przyszłości postępującyy proces globalnego ocieplenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:28:57+01:00
Zad.1. 0,74 ± 0,18 °C
zad.2.
a. Topnienie lodowców na antarktydzie
b. Wyginięcie wielu gatunków zwierząt
c. Wyginięcie wielu gatunków roślin
d. Mniejsza ilość śniegu
zad.3.
a. Coraz większe upały
b. Zniknięcie ZIMY
c. Wszystkie kraje mogą leżeć na pustyni jak np. Egipt

Odpowiedziałem najlepiej jak umiałem. Trzym się. P O Z D R O ;P;P;p
45 4 45