Odpowiedzi

2009-11-24T21:39:01+01:00
- Polska zrezygnowała z większej części Inflant wraz z Rygą zachowując tylko ich część (Łatgalia)
-oraz uznała suwerenność Prus potwierdzając traktaty welawsko-bydgoskie.
-Król Jan II Kazimierz zrzekł się dla siebie i za swoich następców pretensji do tronu szwedzkiego.
-Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku oraz zwrócić (czego później nie dopełniła) zrabowane archiwa i biblioteki.
-Protestantom w Prusach Królewskich miano zapewnić tolerancję religijną co z czasem Brandenburgia wykorzystała do mieszania się we sprawy wewnętrznej Rzeczypospolitej.
3 3 3
2009-11-24T21:44:30+01:00
Postanowienia pokoju w Oliwie:
-Polska zrezygnowała z większej części Inflant zachowując tylko ich część.
-Uznanie suwerenności Prus.
-Jan Kazimierz zrzekł się pretensji tronu szwedzkiego (oraz jego następców).
-Szwecja zobowiązała się dotrzymać wolności handlu na Bałtyku
-Protestanckie Prusy miały dostać tolerancję religijną
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:59:13+01:00
- potwierdzona traktaty welawsko- bydgowskie ,
- Rzeczpospolita utrzymała Kurlandię i część Inflany,
- Szwecja zobowiązała się przestrzegać wolnego handlu na Bałtyku,
- Szwecja miała zwrócić zagarnięte dobra kulturalne,
-Polska i Szwecja wróciły do staniu posiadania sprzed wojny,

1 5 1