Odpowiedzi

2009-11-24T23:15:29+01:00


Podstawą walca jest koło. Każdy walec ma dwie podstawy, wiec suma podstaw walca wynosi:
S=2*πr²
Pole powierzchni bocznej walca to :
P=2πrh , gdzie r - promień podstawy , h -wysokość walca

Suma podstaw i pole boczne mają być równe:
2*πr²=2πrh /:2πr
r=h

Przekrojem osiowym walca jest prostokąt o wysokości h i szerokości 2r
Niech α - kąt pod jakim przekątna prostokąta jest nachylona do podstawy
( czyli do boku o dł równej 2r)
tgα=h/2r
Wyliczyliśmy, że r=h, stąd
tgα=h/2r=h/2h=1/2voila!
1 5 1