1.Oblicz pola i obwody kół o średnicach: 6 ; 1 ; √2 ; π


2.W pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10cm i 18cm, a wysokość jest równa 4cm. Które z poniższych zdań są prawdziwe dla tego trapezu?
1)pole trapezu wynosi 56cm²
2)Ramię trapezu ma długość 4√2 cm

A.Tylko 1 B.Tylko 2 C.oba D.żadane3.Wysokości równoległoboku są równe 6cm i 8cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60cm². Jaką długość ma krótszy bok tego równoległoboku?
A)7,5cm
B)10cm
C)8cm
D)6cm

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T21:51:39+01:00
1. P=πr²
l=2πr

d=6 r=3
P=3²π=9π
l=2π3
l=6π

d=1 r=0,5
P=π0,5²=0,25π
l=2π0,5=π

d=√2 r=√2/2
P=π(√2/2)²=0,5π
l=2π0,5=π

d=π r=π/2
P=π*(π/2)²
P=π*π²/4
P=π³/4

l=2π0,5π
l=π

3.P = 60cm²
P = a * h1
h1 = 8cm
a = P / h1 = 60 / 8 = 7,5cm
P = b * h2
h2 = 6cm
b = P / h2 = 6 / 6 = 10cm

7,5 < 10
odp: Krótszy bok równoległoboku ma długość 7,5cm.

2 nie wiem
15 3 15
2009-11-24T21:56:54+01:00
1)6 ; 1 ; √2 ; π
a) d=6,r=3 P=πr2=9π=28,26
obwod=2πr=6π=18,84
b)d=1,r=0,5
p=0,785
obwod=3,14
c)d=√2,r=√2/2
P=1,57
obwod=3,14√2
d)d=π,r=π/2
P=π3/4
obwod = πkwadrat
2)odp C oba sa prawdziwe
3)odp.D
4 4 4
2009-11-24T21:59:05+01:00
1.Oblicz pola i obwody kół o średnicach: 6 ; 1 ; √2 ; π
a)2r=6
r=3
P=πr²
P=9π

Ob=2πr
Ob=6π

b)2r=1
r=1/2
P=πr²
P=1/4π
Ob=2πr
Ob=2*1/4π=1/2π

c)2r=√2
r=√2:2
P=πr²
P=2/4π=1/2π
Ob=2πr
Ob=2π*√2/2=√2π

d)2r=π
r=π/2
P=πr²
P=1/4π³
Ob=2πr
Ob=2π*π/2=π²

2.W pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10cm i 18cm, a wysokość jest równa 4cm. Które z poniższych zdań są prawdziwe dla tego trapezu?
1)pole trapezu wynosi 56cm²
2)Ramię trapezu ma długość 4√2 cm

P=(a+b)h:2
P=(10+18)*4:2=28*2=56cm² czyli prawdziwe 1 zdanie

4²+[(a-b):2]²=c²
16+[(18-10):2]²=c²
c²=16+16
c²=4√2cm to też prawdziwe
czyli B


3.Wysokości równoległoboku są równe 6cm i 8cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60cm². Jaką długość ma krótszy bok tego równoległoboku?
P=ah
60=6a
a=10cm
P=bh₁
60=8b
b=7,5cm
krotszy jest zatem b=7,5cm czyli A

6 4 6