Zadanie 1 Zapisz w postaci jednej potęgi :
5³ × 5° × 25 =
1/36 × 1/6 × 1/216 =
(-7/8) do potegi 5 ÷ (-7/8)² =
Zadanie 2 Oblicz
jedna cała i trzy czwarte do potęgi 6 × dwie siudme do potęgi 6 =

(0,8) do ptegi 4 ÷ dwie całe i trzy czwarte do potęgi 4 =

(0,5)³ ÷ (-0,13)³ =

dwie całe i jedna druga do ptegi 4 × 0,6 do potegi 4 × (-1/15) do potegi czwartej =

2

Odpowiedzi

2009-05-20T19:29:30+02:00
5³ × 5° × 25 =5³×5⁰×5²=5⁵
1/36 × 1/6 × 1/216 =6⁻²×6⁻¹×6⁻³=6⁻⁶
(-7/8) do potegi 5 ÷ (-7/8)² =(-7/8)³
Zadanie 2 Oblicz
jedna cała i trzy czwarte do potęgi 6 × dwie siudme do potęgi 6 =7/4⁶x7/4⁶=7/4¹²

(0,8) do ptegi 4 ÷ dwie całe i trzy czwarte do potęgi 4 =(0,8/2,75)⁴

(0,5)³ ÷ (-0,13)³ =(0,5/(-0,13))³

dwie całe i jedna druga do ptegi 4 × 0,6 do potegi 4 × (-1/15) do potegi czwartej =(2,5x0,6x(-1/15))⁴
2009-05-20T19:39:19+02:00
5³ × 5° × 25 =5³ × 5° ×5²=5⁵
1/36 × 1/6 × 1/216 =(1/6)²× (1/6)¹ ×(1/6)³=(1/6)⁶
(-7/8) do potegi 5 ÷ (-7/8)² =(-7/8)³

(1¾)⁶ × (2/7)⁶=(7/4*2/7)⁶=½⁶=1/64