Przeanalizuj poniższe dane statystyczne i wykres, a następnie wykonaj polecenia.

WYKRES TEN PRZEDSTAWIA GOSPODARKĘ ROLNĄ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM DANE: WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO W MLN TON, PRODUKCJA STALI I ŻELAZA W TYS TON

rok 1925 węgiel 29, żelazo 316, stal 728
rok 1929 węgiel 46,2, żelazo 704, stal 1377
rok 1932 węgiel 29, żelazo 199, stal 564
rok 1935 węgiel 28,6, żelazo 394, stal 946
rok 1938 węgiel 38,1, żelazo 879, stal 1441

A) Na podstawie swojej wiedzy podaj przyczynę tego zjawiska.

B) Wyjaśnij, dlaczego rok 1932 był najgorszym rokiem produkcji przemysłowej

1

Odpowiedzi

2009-11-24T22:04:47+01:00