Odpowiedzi

2009-11-24T22:17:10+01:00
Past Perfect

1. Używamy gdy mówimy o czynności, która zdarzyła się przed inną czynnością w przeszłości.

operator: ‘had’
czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna
twierdzenia: After I had finished this letter I started to listen to the radio.
przeczenia: After I hadn’t finished this letter I started to listen to the radio.
pytania: Had you started to listen to the radio after you had finished this letter?
odp.: Yes, I had./No, I hadn’t.
2009-11-24T23:45:23+01:00
S + had +V-ed lub 3 forma czasowników nie regularnych
S- I, you, he, she, it
had- operator
*nie zmienia się z zdaniach twierdzących
*w przeczeniach przyjmuje forme hadn't, czyli had + not
*w pytaniach inwersja, czyli had + S + V-ed
V-ed - czasownik w formie regularnej z końcówką -ed lub w formie nie regularnej