Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T22:05:15+01:00
1 ćwierć = 1/4 korca = 1/4 * 120l = 30 litrów

1 garniec = 1/4 miarki = 1/4 *1/2 ćwierci = 1/8 ćwierci = 1/8 * 1/4 korca = 1/32 korca = 1/32 *120l = 120/32 l = 15/4 l (tu mieliśmy 2 garnce, czyli razy 2) = 30/4 l

1 kwarta = 1/4 garnca = 1/4 * 1/4 miarki = 1/16 miarki = 1/16 * 1/2 ćwierci = 1/32 ćwierci = 1/32 * 1/4 korca = 1/128 korca = 1/128 * 120 l = 120/128 l = 15/16 l
Teraz wszystko dodajemy (po drodze zamieniamy na ułamki zewspólnym mianownikiem - będzie prościej)
30 l + 30/4 l + 15/16 l = 480/16 l + 120/16 l + 15/16 l = 615/16 l = 153 3/4 l
36 3 36
2009-11-24T22:15:26+01:00
Odp:Ćwierć= 30l
2garnce=2×8l
kwarta=garniec÷4=2l
razem=30l+16l+2l=48l
55 4 55
2009-11-25T03:08:29+01:00
Ilu litrom były równe łącznie:ćwierć,2 garnce i kwarta?

staropolska kwarta=1,125 l
garniec nowopolski to 4 l =4 kwarty , więc byłoby po litrze

zadanie musi być bardziej uściślone jakie jednostki przyjmujemy, bo
Zależnie od wersji:
1 garniec chełmiński = 7,12 litra obowiązywał do 1714
1 garniec krakowski = 2,75 litra
1 garniec warszawski = 3,77 litra (po 1764 roku)
1 garniec nowopolski = 4 litry (od XIX wieku - po 1819 roku)

1 ćwierć to 42 garnce, a 1 garniec to 4 kwarty, czyli :
ćwierć+2 garnce+kwarta=1+2*4+42*4=1+8+168=177 kwarty=177l nowopolskiej skali (od XIX)
26 3 26