Odpowiedzi

2009-11-24T22:14:10+01:00
1. wiara nadzieja miłość

2. 1.Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbwienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia konieczne potrzebna.

3. chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

4. pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo

5. 1. rachunek sumienia
2. zal za grzechy
3. mocne postanowienie poprawy
4. spowiedz szczera
5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
22 3 22
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T22:15:14+01:00
1.
Wiara, Nadzieja, Miłość

2.
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

3.
1) Chrzest 2) Bierzmowanie 3) Najświętszy Sakrament 4) Pokuta 5) Namaszczenie Chorych 6) Kapłaństwo 7) Małżeństwo

4.
1) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew 7) lenistwo

5.
Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Szczera spowiedź.
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
72 4 72
2009-11-24T22:50:21+01:00
1. Wiara, Nadzieja, Miłość.
2.
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
3.
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najświętszy Sakrament
4. Pokuta
5. Namaszczenie Chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo
4.
1. Pycha,
2. Chciwość,
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

5.
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
16 3 16