Określ rzeczowniki przymiotnikami wybranymi spośród poniższych. ( w niektórych wypadkach trzeba zmienić ich formę gramatyczną)

Przymiotniki:
specjalny,pełnometrażowy,dźwiękowy,symfoniczny,rozrywkowyświetlny,panoramiczny,komputerowy,epizodyczny,charakterystyczny,komediowy,animowany,historyczny,fabularny,powazny,instrumentalny,pierwszoplanowy.drugoplanowy

film-
rola-
muzyka-
efekt-

3

Odpowiedzi

  • Dju
  • Rozwiązujący
2009-11-24T22:16:59+01:00
Film - pełnometrażowy, rozrywkowyświetlny, panoramiczny, charakterystyczny, komediowy, animowany, historyczny, fabularny, epizodyczny

rola - pierwszoplanowa, drugoplanowa

muzyka - poważna, symfoniczna, instrumentalna

efekt - dźwiękowy, specjalny, komputerowy, swietlny
117 4 117
2009-11-24T22:16:35+01:00
Film- pelnometrazowy, komediowy, animowany, historyczny fabularny
rola epizodyczna charakterystyczna pierwszo i drugo-planowa
muzyka-symfoniczna rozrywkowa powazna instrumentalna
efekt specjalny dzwiekowy swietlny panoramiczny,komputerowy,
59 3 59
2009-11-24T22:17:56+01:00
Film. - pełnometrażowy, panoramiczny, komediowy, animowany, historyczny, fabularny

rola. - epizodyczna, komediowa, charakterystyczna, poważna, pierwszoplanowa, drugoplanowa

muzyka. - symfoniczna, komputerowa, charakterystyczna, poważna

efekt. - specjalny, dźwiękowy, świetlny, komputerowy
65 4 65