Spadający kamień był widoczny w oknie o wysokości h=1,5m w ciągu t1=0,25s.
Oblicz, z jakiej wysokości licząc od górnej framugi okna, spadł kamień. Pomiń opory ruchu.

Zadanie z ruchu. Jeżeli można prosiłbym o rozwiązanie w Wordzie oraz dokładne obliczenia ( żebym zrozumiał zadanie ).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T02:32:32+01:00
Kamień był widoczny w oknie o wysokości h=1,5m w ciągu t1=0,25s.
Oblicz, z jakiej wysokości licząc od górnej framugi okna, spadł kamień. Pomiń opory ruchu.

Rozwiązałabym to tak.
h=gt²/2

1,5m=H-h
0,25=T-t→T=t+0,25s

1,5=g(t+0,25)²/2-gt²/2
1,5=g(t²+0,5t+0,0625)/2-gt²/2
1,5=gt²+0,5tg+0,0625g-gt²)/2
1,5=(0,5tg+0,0625g)/2 /*2
3=(0,5tg+0,0625g) i g=10m/s²
3=5t+0,625
3-0,625 =5t /:5
0,475=t
T=0,475+0,25=0,725 s
H=10*(0,725)²/2
H=5*(0,525625)
H≈2,63 m
1 1 1